SO WHAT IS FALLOUT 76? (Bethesda E3 Reaction/Recap)

SO WHAT IS FALLOUT 76? (Bethesda E3 Reaction/Recap)https://youtu.be/Ib-1m3DExoo
https://www.worlds50.com/2018/06/so-what-is-fallout-76-bethesda-e3.html