SOULCALIBUR 6 - Maxi vs Xianghua Gameplay (PS4 Pro)

SOULCALIBUR 6 - Maxi vs Xianghua Gameplay (PS4 Pro)https://youtu.be/c3oyxKDTI_A
https://www.worlds50.com/2018/08/soulcalibur-6-maxi-vs-xianghua-gameplay.html