Artifact Playerbase Down 94% from Launch

Artifact Playerbase Down 94% from Launchhttps://unikrn.com/s/si64673
https://www.worlds50.com/2019/01/artifact-playerbase-down-94-from-launch.html