Stevie Wonder to Undergo a Kidney Transplant, Put Pause on tour

Stevie Wonder to Undergo a Kidney Transplant, Put Pause on tourhttps://www.thewrap.com/stevie-wonder-to-undergo-a-kidney-transplant-put-pause-on-tour-video/
https://www.worlds50.com/2019/07/stevie-wonder-to-undergo-kidney.html